جهت پیگیری و ثبت شکایات حضوری میتوانید از ساعت 9 صبح الی 17 به آدرس شرکت مراجعه فرمایید.

آدرس دفتر مرکزی:
تهران خیابان مطهری خیابان ترکمنستان پلاک 42 واحد 14
کد پستیی: 1566856137

جهت پیگیری و ثبت شکایات و انتقادات غیر حضوری میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید.