سورس سامانه GPS

سورس سامانه 900D جدید:

قابل نصب روی ویندوز سرور
امکان ایجاد نامحدود نماینده و کاربر
امکان استفاده تا 50000خودرو
دسترسی به پنل مدیریتی
دسترسی به کدسورس های بخش موبایل
امکان شخصی سازی پس زمینه، متون استفاده شده،افزودن زبان و css
سورس کد شده میباشد و غیرقابل فروش به دیگران است.
مدت زمان راه اندازی: 15 روز کاری مشاهده دمو: www.gps.iranavl.ir

سورس سامانه 900D قدیم:

قابل نصب روی ویندوز سرور
امکان ایجاد نامحدود نماینده و کاربر
امکان استفاده تا 15000خودرو
دسترسی به پنل مدیریتی
دسترسی به کدسورس های بخش موبایل
امکان شخصی سازی پس زمینه، متون استفاده شده،افزودن زبان و css
سورس کد شده میباشد و غیرقابل فروش به دیگران است.
مدت زمان راه اندازی: 15 روز کاری